Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση

·         σωληνώσεων ύδρευσης και θέρμανσης

·         τοποθέτηση πινάκων ελέγχου υδροληψίας

·         εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων νερών

·         εγκατάσταση λεβητοστασίου θερμού νερού με

·       πετρέλαιο

·       υγραέριο

·       φυσικό αέριο

·       ηλιακά συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.